Algemeen Directeur (M/V) ()

Beschrijving:

Toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een universitair diploma, bij voorkeur in de beheerswetenschappen   of in het ziekenhuisbeheer
 • Ten minste 5 jaar ervaring hebben als Directeur
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid
 • Slagen voor de selectieproef

Opdrachten:

 • U staat in voor het beheer van het ziekenhuis, in overeenkomst met de wettelijke voorschriften en met de beslissingen genomen door de Raad van Bestuur ;
 • U verzekert alle verantwoordelijkheden die uit de functie voortvloeien, rekening houdend met de statuten van het Instituut, waaronder de aspecten die verband houden met het beheer en met het personeelsbeleid, de aanwervingen van goederen en diensten volgens geplafoneerde bedragen en de overbrenging van beslissingen onderworpen aan Iris, en dit binnen de vastgestelde termijnen en volgens de wettelijke voorschriften ;
 • Ten opzichte van de RB bent u  verantwoordelijk  voor de uitvoering van de beslissingen van deze laatste en van de andere bestuursorganen van het Instituut ;
 • U begunstigt de communicatie tussen alle schakels van het Instituut en naar buitenwereld toe en u vertegenwoordigt het ziekenhuis zowel binnen als buiten het Instituut ;
 • In samenwerking met zijn ploeg, dient u :
 • de strategische en financiële plannen van het Instituut op te stellen,
 • de werkprocedures te bepalen,
  • periodiek de gedragslijnen te controleren en opnieuw te evalueren, alsook de beschikbare middelen na te zien om deze richtlijnen te volgen,
 • een betrouwbaar verslag van de situatie weer te geven,
 • de kwaliteit van de diensten te bevorderen.

Dit dient te gebeuren in overeenkomst met de richtlijnen van IRIS en in navolging van de statuten van het Jules Bordet Instituut.

Kwaliteiten vereist voor de functie:

 • Het vermogen om veranderingen en conflicten te beheren
 • Leiderskwaliteiten, communicatievaardig en organisatietalent
 • Zin voor verantwoordelijkheid, teamgeest en blijk geven van verzoeningsgezindheid
 • Aanpassingsvermogen, dynamisme en creativiteit

Vergoedingsbarema:

 • Voltijds arbeidscontrat van onbepaalde duur, onmiddellijke in diensttreding
 • Vergoedingsbarema in overeenkomst met de barema’s die van toepassing zijn in de openbare Brusselse ziekenhuizen
 • Hiërarchie : Raad van Bestuur

 

Het Jules Bordet Instituut is het enig ziekenhuis in België dat volledig aan kanker gewijd is. Opgericht in 1939, telt het Instituut vandaag 160 hospitalisatiebedden, 850 medewerkers en een omzet van ongeveer 100 miljoen €. Het Instituut maakt deel uit van het iris-netwerk van de Brusselse Openbare ziekenhuizen en van het onderwijsnet van de ‘Université Libre de Bruxelles’. Het Instituut voorziet in 2018 een volledige wederopbouw op de hospitalo-facultaire campus van Erasmus. Verdere inlichtingen kunnen op aanvraag verkregen worden of via de site www.bordet.be.

De Raad van Bestuur van het Jules Bordet Instituut kondigt haar beslissing aan om de betrekking van Algemeen Directeur (M/V) open te stellen – Voltijds.

Modaleiten en tijdlimiet voor het indienen van de kandidaturen :

Voor verdere details over de oproep, de opdrachten en de verantwoordelijkheden van de functie, nodigen wij u uit om de site www.bordet.be – rubriek « jobs » te raadplegen.

De statuten zijn beschikbaar in het Directiesecretariaat van de Algemene Directie.

De kandidaturen, voorafgegaan door een gemotiveerde brief, dienen opgestuurd te worden, ter attentie van

[email protected]  voor de sluitingsdatum vastgelegd op 31.01.2014.

De kandidaturen zullen in alle vertrouwelijkheid behandeld worden.

 

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *