DIRECTEUR AFGEVAARDIGD BESTUURDER ()

Beschrijving:

People Manager met een duidelijke visie rond zorg en samenwerking in zorgverstrekking

– Je staat in voor de dagelijkse leiding van de diensten binnen Groep LITP en bent eindverantwoordelijk voor de uitwerking en de evaluatie van de beleidsplannen zowel voor wat betreft de inhoudelijke als facilitaire beleidsniveaus.

– Binnen de context van een erg veranderende omgeving ontwikkel je een duidelijke visie over de uitbouw van het zorgaanbod op korte en lange termijn.

– Je tekent het algemeen beleid en het zorgbeleid uit in samenspraak met de zorgmanagers, de facilitair manager, de hoofd-arts en de medisch managers zorggroepen. Vanuit de opdrachtverklaring vertaal je dit in strategische en operationele doelstellingen op korte en lange termijn.

– In samenspraak met het management ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, met aandacht voor een menselijke en inhoudelijk erkentelijke benadering, waarbij je de samenwerking tussen de verschillende entiteiten faciliteert en stimuleert.

– Je staat borg voor een geïntegreerd financieel beheer en beleid met bijzondere aandacht voor erkenning-en subsidiedossiers, logistiek en infrastructuur.

– Je vertegenwoordigt Groep LITP in diverse overlegorganen op lokaal, provinciaal, Vlaams en Federaal niveau, en bent nauw betrokken bij de verdere uittekening van het zorglandschap in het algemeen en van Groep LITP in het bijzonder.

– Universitaire masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring.

– Vertrouwd met de zorgsector in de brede zin van het woord en minimaal 5 jaar aantoonbare professionele ervaring in psychosociale en/of de psychiatrische hulpverlening.

– Ervaren People Manager die met empathie en respect duidelijk sturing geeft en knopen doorhakt.

– Sterke relationele vaardigheden, vlot in het opzetten van interne en externe samenwerkingsverbanden.

– Sterk in zowel het luisteren naar anderen als in het formuleren van jouw boodschap.

– Gedegen kennis van MS Office (Word /Excel).

– Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een sterk veranderende omgeving.

– De kans om zowel strategisch als operationeel een duidelijk beleid uit te stippelen, waarbij je kan rekenen op een hooggekwalificeerd en ervaren team van leidinggevenden en zorgverstrekkers.

– Een interessant salarispakket, conform de sector en de functie.

Interesse?

Stuur je C.V. en motivatiebrief met referentie BE699208 naar Hudson, t.a.v. Nic Nicasy, Herkenrodesingel 4, 3500 Hasselt, tel.: 011/24 75 05, e-mail [email protected].

Je reactie wordt snel en met uiterste discretie behandeld.

LITP Groep is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en psychosociale revalidatie. Zij richten zich op jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische ondersteunings-behoeften. Geïnspireerd vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie ambiëren zij een professionele en betrouwbare partner te zijn ten aanzien van individuele cliënten, netwerkorganisaties en overheden ter bevordering van het maatschappelijk én persoonlijk welbevinden in Limburg. De groep telt 240 medewerkers, een zestal centra voor geestelijke gezondheid, een viertal psychosociale revalidatiecentra, een tweetal revalidatiecentra voor kinderen, een dagcentrum en een afdeling beschermd wonen.

DIRECTEUR AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *