Dispatcher ()

Beschrijving:

RITMO behoort met haar 26 jaar ervaring tot de snelst groeiende onafhankelijke KMO organisaties . Onze gespecialiseerde units Industry, Technics, Office, Callteam, Logistics, Maritime, Horeca, Food, Home Assistance, en Selection staan borg voor een snelle werving en plaatsing in zowat alle sectoren. Een sterk doorgedreven individuele service naar onze klanten en werknemers is onze toegevoegde waarde en biedt u een uitstekende reden om kennis te maken met ons bedrijf.
*Dagelijks plannen en organiseren van vervoeropdrachten met eigen vrachtwagens of via derden, in opdracht van interne (60%) of van externe klanten (40%) zodat de producten tijdig bij de klant geleverd worden.
*Plannen van de ritten, uitzoeken van de meest interessante combinaties,
*Beoordelen van rendabiliteit van opdrachten
*Plannen van afhaalopdrachten voor distributiechauffeurs, plannen van leveringsopdrachten en terugvrachten, en combinaties maken.
*Plannen van de ritten, uitzoeken van de meest interessante combinaties,
*Operationeel aansturen van de chauffeurs zodat zij de transporten op de meest optimale wijze uitvoeren.
*Opmaken van een transportplanning en routeplanning, inzetten van geschikte transportmiddelen, rekening houdend met aard van opdracht,
*Oplossen van onverwachte problemen met chauffeurs, materiaal, enz. eventueel in overleg met expeditie,
*Zorg dragen dat de chauffeurs in bezit zijn van de correcte vervoersdocumenten.
*Selecteren van nieuwe chauffeurs.
*Schijven + rij- en rusttijden controleren
*Controleren van cmr?s en eventuele schades en/of tekortkomingen doorgeven aan dienst Claims
*Aansturen van de medewerkers en coördineren van de werkzaamheden zodat het werk efficiënt en rendabel wordt uitgevoerd volgens de wensen van de klant.
*Verzamelen en controleren van de administratie van de chauffeurs t.b.v. een correcte personeelsadministratie,
*Kostprijsberekening + opvolging
*Opvolging verbruik vrachtwagens
*Opvolging van de prestaties chauffeurs
*Evaluatie van chauffeurs
*Planning verlof chauffeurs
*Bewaken van de efficiëntie, inschatten van risico?s en bijsturen waar mogelijk,
*Zorg dragen dat werkprocedures gerespecteerd worden i.f.v. uniforme werkwijzen in de afdeling,
*Streven naar continue verbetering o.b.v. vastgestelde problemen en anomalieën,
*Maandelijks analyseren en opvolgen van de resultaten (aantal zendingen,omzet, kosten), analyseren van trends, vergelijken van resultaten met historische gegevens.
*Bijhouden van elk transportdossier, doorrekenen van kosten (o.a. wachturen)
*Informeren van klanten of expeditie over afrekening
Kennis
*Transportwetgeving
*Transportmiddelen: vrachtwagens, distributieauto?s, wisselbakken, ?
*Transportplanning en transportafrekeningen
*Wettelijk voorgeschreven transportdocumenten
*ADR ? bepalingen
*Sociale wetgeving: rijtijdenwet, bepalingen arbeidsomstandigheden

Vaardigheden:
*Informatica: Word, e-mail, bevrachtingssysteem (vb Map-point, Teleroute)
*Talen: Nederlands, Frans, Engels

Communicatievaardigheden:
*Interne afdelingen: overleggen, informeren, probleemoplossend,
*Klanten: informeren, probleemoplossend
*Leveranciers: bespreken condities, instructies geven
*Chauffeurs: instructies geven, motiveren

Competenties en werkhouding
*Klantvriendelijk
*Vriendelijk te woord staan van klanten, vriendelijk blijven ook in moeilijke gesprekken
*Openstaan voor vragen/klachten/problemen van de klant, gepaste acties ondernemen
*Proactief informeren van klanten betreffende problemen en/of vertragingen
*Inspelen op de behoeften/vragen van de klant
*Plannen en organiseren
*Een efficiënte planning opmaken, hoofd en bijzaken kunnen scheiden
*Op korte termijn vooruit zien, prioriteiten bepalen, tijdig actie ondernemen als planning niet gehaald wordt
*Efficiënt werken en deadlines respecteren
*Herkennen van problemen, verbanden leggen tussen problemen,
*Analyseren van processen, cijfers, opsporen van onderliggende problemen en opportuniteiten
*Bijsturen o.b.v. actieplan, goede oplossingen aandragen

Leiding geven
*Begeleiden van medewerkers, overdragen van kennis en ervaring
*Motiveren tot goede functie-invulling en bevorderen van samenwerking
*Delegeren van taken, bevorderen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen
*Vlotte samenwerking bevorderen, intern met en tussen collega?s, extern met klanten/agenten /onderaannemers
*Hulp bieden waar nodig

*Een vaste functie in een stabiel bedrijf
*Een marktconform salaris
*Een voltijds functie
*Een uitdagende werkomgeving met vele verantwoordelijkheden

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *