Domain Architect ()

Beschrijving:

Missie

De Domain architect heeft een dubbele rol. Enerzijds is hij/zij het aanspreekpunt voor de business binnen IT en is hierdoor dus verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een gezonde win-win relatie. Anderzijds is hij/zij verantwoordelijk voor de lange termijn rendabiliteit van IT. Hij/zij moet er dus voor zorgen dat, de nodige afwegingen tussen snelheid & flexibiliteit enerzijds en betrouwbaarheid & kosten-baten anderzijds, steeds worden gedaan.

Takenpakket

• Bepaalt de architecturale IT strategie voor zijn/haar business domein gebaseerd op de EDF Luminus bedrijfsstrategie
• Ontwerpt een IT oplossing gebaseerd op de juiste balans tussen snelheid & flexibiliteit enerzijds en betrouwbaarheid & kosten-baten anderzijds
• Onderhandelt met de business over hun noden, om tot een haalbare IT oplossing te komen
• Verkent de IT markt naar nieuwe technologische en methodologische evoluties en introduceert deze nieuwe technologieën op het juiste moment binnen EDF Luminus
• Ontwikkelt een middellang termijnplan voor de IT omgeving en zorgt er voor dat alle standaarden, richtlijnen en ‘best practices’ worden toegepast. Hij/zij waakt er bovendien over dat dit alles in lijn is met de architecturale IT strategie die gebaseerd is op de middellange termijnnoden van de business
• Is verantwoordelijk voor het bepalen van de architectuur van de applicaties binnen zijn/haar domein en garandeert dat de projecten worden opgeleverd volgens deze architectuur. Hij/zij stelt pilootprojecten voor en zorgt voor de opvolging van dit soort projecten om te analyseren of het mogelijk is om deze effectief te implementeren in ons bedrijf.
• Bouwt een win-win relatie op met de business om samen, niet alleen de beste, maar ook betaalbare oplossingen te bepalen binnen een aanvaardbare opleveringstermijn.
• Bepaalt de architecturale visie die het toelaat de businessstrategie uit te voeren binnen een welbepaald kader, waar betrouwbaarheid en kosten-baten een heel grote rol spelen.
• Is verantwoordelijk om de IT strategie en de technologische richting te bepalen van zijn/haar business domein.
• Is verantwoordelijk om nieuwe technologieën op een correcte manier te laten implementeren.
• Kiest voor de juiste oplossing binnen de bestaande en evoluerende technologieën die het best bij het bedrijf en de strategische IT noden passen.
• Werkt oplossingen uit voor de verschillende hardware en software omgevingen en hun componenten.
• Kijkt er op toe dat de implementaties van processen en technologische strategieën op een optimale en gelijkaardige manier worden gedaan. Dit betekent dat hij/zij zeer goed begrijpt uit welke componenten de TCO (Total Cost of Ownership) bestaat en is als gevolg verantwoordelijk om de evolutie van deze componenten onder controle te houden.
• Werkt heel nauw samen met en ondersteunt de Head of Architecture and Demand in het onderhouden van het bedrijfsapplicatie landschap door het bepalen van architecturale roadmaps en het mee helpen uitwerken van de IT architecturale strategie en visie.

Kennis

• De ideale kandidaat heeft een universitair diploma in exacte wetenschappen (bij voorkeur in IT) of heeft de nodige kennis door relevante werkervaring.
• Achtergrong in SAP, .Net, SQL, Java, SOA, en genoeg technische kennis om migratie, pilots en ontwikkelingsstrategiën te evalueren en uit te werken.
• Kan de de nodige bewijsstukken voorleggen van het werken aan een succesvolle IT strategie, de architecturale designs en de implementatie van beide.
• Kan aantonen dat hij/zij succesvolle oplossingen kan bepalen zelfs bij heel complexe onderhandelingen
• De ideale kandidaat is in staat om aan het hoger management in vlot Engels, Frans of Nederlands de comlexe technische realiteit uit te leggen zodat zij de nodige input hebben om de juiste beslissingen te nemen.
• 10 jaar professionele ervaring in het leidinggeven van technologische ontwikkelingsplatformen. Kennis van SAP is een voordeel
• 5 jaar professionele ervaring als domain/enterprise architect.
• 3 years professionele ervaring in een SOA architectuur.

Categorie: 

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.