Financieel Expert Eurogrid (M/V) ()

Beschrijving:

Eurogrid International is een onderneming die gevestigd is in Brussel en die investeert in bedrijven uit de elektriciteitssector en ondersteunende diensten biedt aan haar klanten, waaronder haar eigen dochterondernemingen. Eurogrid International is gezamenlijk eigendom van Elia System Operator NV/SA (Elia), de Belgische transmissienetbeheerder die op Euronext is genoteerd, en Industry Funds Management (IFM), een Australisch infrastructuurfonds. Elia en IFM beheren samen Eurogrid International.

Voor deze functie zoeken we iemand die zowel het luik financieel management als contract management op zich neemt.

Als ‘Financieel Expert’ waak je over de correcte toepassing van de fiscale verplichtingen (vennootschapsbelasting, BTW, …) en coördineer je de dagelijkse treasury verrichtingen.

In deze functie neem je volgende verantwoordelijkheden op:

 • Je coördineert de maandelijkse boekhoudkundige sluiting en stelt tevens de reporting op ten behoeve van de Elia groep;
 • Je coördineert de consolidatiewerkzaamheden;
 • Je werkt actief mee aan de samenstelling van de jaarlijkse statutaire jaarrekeningen;
 • Je maakt de trimestriële reporting op en draagt bij aan de jaarlijkse opmaak van de volledige jaarrekening volgens IFRS normen;
 • Je verzorgt de aangiftes (maandelijks, periodieke, jaarlijkse) m.b.t. B.T.W., vennootschapsbelasting, roerende voorheffing e.a.;
 • Je waakt over de correcte toepassing van de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen en je bent het aanspreekpunt voor specifieke vragen;
 • Je beheert & coördineert op dagelijkse basis de treasuryverrichtingen en bewaakt proactief de nodige financiële behoeftes;

Je coördineert de diverse verplichtingen inzake reporting met de NBB, NIS, … en je hebt geregeld contact met externe auditors en externe organismen in het kader van de activiteiten die hierboven worden vermeld.

Bovendien zal je verantwoordelijk zijn voor het contractbeleid en de contractprocedures binnen Eurogrid. Hier sta je in voor de volgende taken:

 • Je onderzoekt aanvragen en bereidt antwoorden voor op voorstellen, offertes en contractwijzigingen. Je zal ook bepaalde  offerteaanvragen voorbereiden.
 • Je analyseert contractuele vereisten, bijzondere bepalingen, modaliteiten en voorwaarden en gaat na of ze in overeenstemming zijn met de wetten en de voorschriften die van toepassing zijn, met het beleid dat het bedrijf voert en de procedures van de bedrijfseenheden
 • Je stelt contracten op en voert onderhandelingen over contracten betreffende de faciliteiten en diensten van Eurogrid. Je communiceert over het beleid en de procedures m.b.t. de contracten met interne bedrijfsteams (onder meer in Duitsland). Daarbij zorg je ervoor dat contracten worden beoordeeld, goedgekeurd en uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de onderneming en/of de bedrijfseenheden.
 • Je beschikt over een universitair diploma in de richting economie en je kunt 2 à 4 jaar relevante ervaring voorleggen binnen een financieel of auditdepartement.
 • Je beschikt over een goede kennis van boekhouding, fiscaliteit en IFRS.
 • Je bent in staat zelfstandig en pro-actief je taken op te nemen en je prioriteiten vast te leggen.
 • Je hebt een scherpe analytische geest en bent in staat om problemen op te lossen
 • Je werkt op een accurate en methodische wijze.
 • Je beschikt over een goede dosis assertiviteit en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Je bent klantgericht.
 •  Je hebt interesse om te werken binnen een technische omgeving.
 • Je bent drietalig: Frans, Nederlands en Engels en het lezen en begrijpen van het Duits is geen probleem
 • Je bent bereid om geregeld naar het buitenland (voornamelijk Berlijn, Duitsland) te reizen

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *