Interne Auditor (M/V) ()

Beschrijving:

De voornaamste opdracht van het departement Interne Audit is het Auditcomité en het Directiecomité op autonome, objectieve en onafhankelijke wijze bij te staan in het behalen van de doelstellingen van Elia. De interne auditopdrachten hebben als doel de operationele, IT- en financiële processen van de onderneming te onderzoeken om na te gaan of ze voldoening schenken op het vlak van interne controle, werkzaamheid en efficiëntie.

 • Het departement rapporteert aan het Auditcomité en aan de Directie.
 • Het team onderhoudt een constructieve en positieve relatie met alle managementniveaus die de meerwaardediensten van het departement Interne Audit naar waarde weten te schatten. Het departement streeft ernaar zijn diensten en de kwaliteit ervan voortdurend te verbeteren.

Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn :

 • bijdragen aan de uitwerking van het jaarlijkse auditplan;
 • de auditopdrachten voorbereiden, plannen en uitvoeren, de vaststellingen bekrachtigen en aanbevelingen opstellen alsook de met deze opdrachten verbonden risico’s identificeren;
 • via deze auditopdrachten nagaan of de processen beantwoorden aan de principes van goed bestuur die van toepassing zijn in de onderneming en een lijst opmaken van de risico’s in de geaudite processen;
 • actieplannen opstellen voor de geaudite diensten/processen om de efficiëntie ervan te verbeteren in overeenstemming met de gedane aanbevelingen;
 • rapporten opstellen over de opdrachten met een formele weergave van de vaststellingen, aanbevelingen en gevalideerde actieplannen;
 • de resultaten van de audit presenteren aan de verschillende betrokken niveaus;
 • zorgen voor een periodieke follow-up van de uitvoering van de actieplannen die zijn overeengekomen met de geaudite diensten;
 • de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling, implementatie en follow-up van het jaarlijkse fraudeplan.
 • Universitair diploma in een technische, commerciële of juridische richting met een eerste geslaagde werkervaring van enkele jaren in een audit/risico-omgeving of in een technische sector
 • Tweetalig Nederlands/Frans
 • Assertief
 • Luistervaardig
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Klantgericht
 • Teamspirit
 • Nauwgezet en analytisch vermogen
 • Gericht op het oplossen van problemen 
 • Een attest ‘Certified Internal Auditor’ of ‘Certified Fraud Examiner’ is een pluspunt.
 • Een geslaagde ervaring in het auditdomein strekt tot aanbeveling.
 • Een eerste ervaring met risicobeheer strekt tot aanbeveling.

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *