Investeringsmanager Infrastructuur (M/V) ()

Beschrijving:

PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemers van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote infrastructuurprojecten. Haar focus is gericht op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare meerwaarde voor economie en maatschappij (www.pmv.eu).

De groep Infrastructuur en Vastgoed financiert en verwezenlijkt grootschalige vastgoed- en infrastructuurprojecten. Het gaat meestal om initiatieven met een zeer hoge voorfinanciering en een terugverdieneffect op lange termijn. PMV treedt hierbij vaak op als opdrachtgever en – eens wanneer alle betrokken partijen zijn gekend – richt zij een projectvennootschap op met PMV als aandeelhouder. PMV is hierin verantwoordelijk voor het aantrekken van de langetermijnfinanciering.

PMV realiseert en brengt een groot deel van de infrastructuur- en vastgoedprojecten van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap naar de markt via publiek private samenwerking. De bouwwaarde van de projecten die momenteel in voorbereiding of in aanbouw zijn, bedraagt zo’n 4 miljard euro. Zij investeert ook actief in hernieuwbare energie en besteedt vooral aandacht aan zonne- en windenergie, zowel on- als offshore.

Hiervoor gebruikt PMV eigen middelen maar zij beheert ook het door private investeerders gefinancierde PMF Infrastructure Fund. Dit besteedt 100 miljoen euro aan PPS-projecten en initiatieven op het vlak van hernieuwbare energie.

Om bij te dragen aan de werking van het Infrastructuurteam wenst PMV haar team te versterken met een

De investeringsmanager resorteert onder de Groepsmanager Infrastructuur en Vastgoed.

Uw takenpakket

 • U ondersteunt de initiatiefnemer of de klant bij het vormgeven en naar de markt brengen van het project
  • U structureert het project;
  • U voert onderhandelingen met alle betrokken partijen;
  • U stelt een projectteam aan en stuurt technische, financiële en juridische adviseurs aan;
  • U stelt budgetten op, bewaakt ze en stuurt ze bij.
 • U analyseert en realiseert investeringen:
  • U analyseert investeringsprojecten;
  • U stelt de investering voor aan het desbetreffende beslissingsorgaan en verdedigt ze;
  • U realiseert de investering; onderhandelt de contracten met ondersteuning van de juridische dienst, houdt het elektronische dossier up-to-date.
 • U volgt de investering op:
  • U volgt de rechten en plichten van PMV, die zijn verbonden aan de contracten, op en voert ze na akkoord uit;
  • U volgt de rapporteringen en de terugbetaling van de entiteit waarin geïnvesteerd is op en zoekt mee naar oplossingen bij falen;
  • U neemt bestuursmandaten op namens PMV ;
  • U volgt de rendabiliteit op van de investeringen.
 • U identificeert opportuniteiten:
  • U doet aan netwerking binnen uw domein;
  • U vertegenwoordigt PMV op overlegplatformen, evenementen en seminaries;
  • U houdt uw kennis over de ontwikkelingen binnen uw domein up-to-date.
 • U verzorgt de interne en externe rapportering m.b.t. uw werkzaamheden.
 • U vervult een aantal overheadtaken, signaleert opportuniteiten en bedreigingen voor PMV en u draagt bij aan de efficiëntieverbetering van onze activiteiten. Hiervoor neemt u deel aan interne werkgroepen.
 • U informeert het management van PMV correct en voldoende m.b.t. de dagelijkse gang van zaken.

Uw Profiel

 • U beschikt over een universitaire opleiding op (financieel-) economisch gebied of gelijkwaardig;
 • U heeft minstens 5 jaar en idealiter 10 jaar praktijkervaring;
 • U heeft een goede financiële kennis;
 • U bent resultaatgericht en gedreven;
 • U bent bekwaam om gelijktijdig voor diverse projecten en in diverse rollen verantwoordelijkheid op te nemen;
 • U bezit de nodige ervaring en competenties om projectmatig te werken in team, om adviseurs aan te sturen en onderhandelingen te voeren;
 • U bezit een goede kennis van het Nederlands, het Engels en het Frans.

Ons aanbod

Wij bieden u

 • een veelzijdige functie binnen een dynamisch en ondernemend team;
 • een competitief salaris met extralegale voordelen;
 • een boeiende job met ruimte voor zelfontplooiing en initiatief
 • mogelijkheden tot voortdurende bijscholing en ruime interne opleiding;
 • een flexibele werkomgeving.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief naar PMV nv, Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel, ter attentie van mevrouw Anne-Sophie Gillès, HR-manager.

U kan uw sollicitatiebrief ook mailen naar Anne-Sophie [email protected]

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *