Labotechnicus ()

Beschrijving:

Onze klant

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (www.brrc.be), een onderzoeksinstelling in het domein van wegenbouw en wegenonderhoud.

Zij verrichten baanbrekend researchwerk in verband met mobiliteit, verkeer en veiligheid, leefmilieu, betonwegen en bestratingen, asfaltwegen en andere bitumineuze toepassingen, beheer van het wegenpatrimonium, geotechniek en funderingen.

Plaats van tewerkstelling: Sterrebeek

Functie

Momenteel is er een vacature voor Technicus in het laboratorium Asfalt en bitumineuze toepassingen

Om de kwaliteit van asfalt te bevorderen en duurzame asfaltmengsels te ontwerpen, is het van cruciaal belang dat er goede representatieve proeven zijn om de eigenschappen van bitumen en asfalt in een laboratorium en op het terrein te beoordelen.

Bovendien wordt op Europees niveau naar eenvormige beproevingsmethoden gestreefd.

Het onderzoekscentrum voor de Wegenbouw wil dan ook bestaande beproevingsmethoden valideren en waar nodig verbeteren en nieuwe of aangepaste proeven ontwikkelen.

Het centrum beschikt over verschillende proeven op bitumen en asfalt. Zo zijn er o.a. prestatieproeven ter bepaling van breukeigenschappen bij lage temperatuur, prestatieproeven ter bepaling van de weerstand tegen spoorvorming, prestatieproeven ter bepaling van de watergevoeligheid van asfaltmengsels, en nog veel meer.

De technicus zal meewerken aan prestatieproeven op bindmiddelen en bitumineuze mengsels, in het bijzonder:

 • vervaardigen en voorbereiden van proefstukken
 • uitvoeren van diverse mechanische en reologische proeven
 • analyseren en archiveren van beproevingsresultaten
 • bijwerken van formulieren over apparatuur en kalibraties
 • optimaliseren van bestaande en eventueel ontwikkelen van nieuwe beproevingsmethoden.

Een grondige opleiding wordt voorzien

Profiel

 • Bachelor elektromechanica, bouwkunde of scheikunde
 • Algemene kennis van de fundamentele mechanische materiaalkenmerken bezitten
 • Zin en aanleg voor laboratoriumwerk hebben
 • Uiterst zorgvuldig, precies en stipt kunnen werken
 • Zelfstandig en in team kunnen werken
 • Ook geschikt zijn om diverse handelingen (voorafgaand aan of volgend op de proeven) uit te voeren , zoals materialen wegen, verdichten, zagen, enz.
 • In het bezit van een rijbewijs B zijn

Zij bieden

 • Een stimulerende werkomgeving in een toonaangevend onderzoekscentrum op het vlak van innovatie
 • Een voltijdse, vaste functie
 • Een interne opleiding in het werkdomein en gerichte opleiding in de uitvoering van alle toepasselijke proeven
 • Een interessante bezoldiging, met extralegale voordelen

Interesse of wens je er meer over te weten? Stuur je cv naar: Van Asbrouck Recruitment

016 47 35 47

[email protected]

www.vanasbrouck.com

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *