Master geneeskundige/biomedische wetenschappen – Epidemiologie van Infectieziekten ()

Beschrijving:

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) bestaat al meer dan een eeuw en is vandaag een federale wetenschappelijke instelling met een 500-tal medewerkers, onder wie meer dan 200 onderzoekers.
Het WIV-ISP ondersteunt de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen in het kader van het gezondheidsbeleid. Het formuleert aanbevelingen en oplossingen voor de prioriteiten op basis van wetenschappelijk onderzoek, deskundig advies en dienstverlening in het kader van een proactief gezondheidsbeleid. Voor toelichtingen kan u terecht op de website: www.wiv-isp.be.

•deelnemen aan de bewaking van infectieziekten in de algemene populatie door bij te dragen aan de definiering van informatiebehoeften en aan de werking van de surveillancesystemen;

•interpreteren van de epidemiologische gegevens en ze verspreiden onder een aangepaste vorm naar de verschillende gebruikers van de informatie;

•deelnemen aan en ontwikkelen van onderzoeksprojecten betreffende de evaluatie van de impact van infectieziekten;

•deelnemen aan en ontwikkelen van onderzoeksprojecten betreffende de evaluatie van de toegepaste preventieve maatregelen;

•deelnemen aan de uitvoering of ontwikkelen van onderzoeksprojecten op het vlak van vaccinale doeltreffendheid;

•deelnemen aan de evaluatie van het risico en geven van epidemiologische ondersteuning bij onderzoek naar epidemieën;

•bijdragen aan de internationale kennisgeving van epidemiologische gegevens;

•samenwerken met de overheden die volksgezondheid, milieu en voedselveiligheid onder hun bevoegdheid hebben voor de ontwikkeling van gezondheidsindicatoren;

•vertegenwoordigen van België op Europees (ECDC) en op internationaal niveau (OMS);

•ontwikkelen van het gebruik van de hulpmiddelen voor modellering.

Master in de geneeskundige of biomedische wetenschappen of een equivalent diploma

Een bijkomende universitaire opleiding in volksgezondheid, epidemiologie, of (bio-)statistiek of een professionele ervaring op één van deze gebieden

Kennis : epidemiologie en epidemiologische methoden voor het onderzoek naar vaccinologie; infectieziekten, volksgezondheid, en biostatistiek;

kennis/ervaring: epidemiologische methodologie; statistische software (SAS, STATA) kunnen bewijzen;

kennis van de andere landstaal en van het Engels goede communicatieve vaardigheden (gesproken en geschreven) in teamverband en projectmatig kunnen werken; resultaatgericht;

zelfstandig en initiatieven nemen voor zelfontwikkeling;

goed organisatie- en doorzettingsvermogen;

Troeven : leiden van een onderzoeksgroep; kennis van de structuren en de bevoegdheden op het federale, gewestelijke en regionale niveau op het domein van de infectieziekten; -beschikken over publicaties in internationale tijdschriften en andere wetenschappelijke activiteiten kunnen aantonen; ervaring met projectmanagement.

Een statutaire functie in een vooraanstaand instituut waarvan de missie is : wetenschappelijk onderzoek, expertise en dienstverlening ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid
Continue, professionele opleiding om up-to-date te blijven met de meest recente ontwikkelingen
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer
Een interessante variabele arbeidstijdregeling

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *