Ruimtelijk Planner (m/v) ()

Beschrijving:

IGEMO is een intergemeentelijke vereniging die een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen tot doel heeft. IGEMO biedt diensten aan omtrent een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s (milieu, natuur, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit …), die benaderd worden vanuit diverse invalshoeken waarbij een waaier aan instrumenten en methodieken wordt ingezet.

De dienstverlening van IGEMO omvat onder meer:

 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van milieu- en natuurbeleid, energie- en waterbeheer, duurzame ontwikkeling …
 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • Ondersteuning van lokale besturen op het vlak van woon- en bedrijfshuisvestingsbeleid
 • Realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen, woonprojecten …)
 • Project- en procesmanagement bij (complexe) ruimtelijke en infrastructurele projecten

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak
 • 100 % inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren

IGEMO is een dynamisch bedrijf dat een duurzame ontwikkeling van de regio Mechelen nastreeft. IGEMO beschikt over diverse planologen / stedenbouwkundige ontwerpers, die zowel plan- als projectmatig in een sterk teamverband werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen.

Jouw uitdaging
In functie van de ruimtelijke ontwikkeling van het arrondissement Mechelen werk je als ruimtelijk planner in teamverband mee aan de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige ontwerpen, masterplannen, inrichtingsplannen … en ondersteun je collega’s bij projectrealisaties en –ontwikkelingen (woonzones, bedrijventerreinen, dorpskern- en stadshernieuwing …).

Jouw taken
Als ruimtelijk planner werk je in teamverband plannen en projecten uit van A tot Z. Je voert daarbij o.a. de volgende taken uit:

 • Je maakt ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen op
 • Je werkt masterplannen uit met o.a. stedenbouwkundige visies, richtlijnen en voorschriften
 • Je communiceert en overlegt met overheden, stakeholders en bewoners
 • Je ondersteunt de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, woonzones, renovatie- en saneringsprojecten
 • Je voert besprekingen met lokale besturen en detecteert nieuwe planningsinitiatieven
 • Je tekent planningsstrategieën uit en bepaalt het procesverloop
 • Je verleent advies en ondersteuning aan de gemeenten op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Je werkt mee aan de uitvoering van studieopdrachten (beeldkwaliteitstudies, woonbehoeftestudies …)

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen
 • Je bent contactvaardig
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent resultaatgericht
 • Je kan planmatig denken en handelen
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch en visueel vermogen
 • Je hebt een grondige kennis van ruimtelijke planning en stedenbouw
 • Je bent vertrouwd met PC, tekenprogramma’s en internettoepassingen
 • Je voldoet aan de voorwaarden voor opname in het register van ruimtelijke planners (Besl. Vl. Reg. 5/05/2000)
 • Je beschikt over (1) een diploma universitair onderwijs of hoger onderwijs van twee cycli en (2) een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden
 • Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s
 • Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur (proeftijd: 6 maanden) en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering …).
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden

Selectieproeven
Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?
Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 15.01.2014 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: [email protected]

Meer info?
Voor meer informatie neem je contact op met dhr. Werner Van Hoof, Teamcoördinator Gebiedsontwikkeling (tel: 015 44 84 78 of [email protected]) .

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *