Technisch deskundige – Specialisatie bouwkunde (B1-B3) ()

Beschrijving:

De stad Oostende organiseert een vergelijkende wervingsselectie voor de functie van technisch deskundige – specialisatie bouwkunde (B1-B3) in statutair verband

U werkt mee aan de coördinatie en de opvolging van alle bouw- en architectuuropdrachten van de dienst Ontwerp en Beheer Gebouwen.

Profiel :

U beschikt over een diploma hoger onderwijs 1 cyclus opleiding architect-assistentie, interieurvormgeving, bouw of een professionele bachelor toegepaste architectuur, interieurvormgeving, bouw of een academische bachelor toegepaste architectuur, interieurvormgeving, bouw

Gedetailleerde voorwaarden en bijkomende inlichtingen over deze betrekking kan men verkrijgen in de dienst Personeel, Stadhuis derde verdieping, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. Uw contactpersoon is de heer Michel Vermeersch, tel. 059/80.55.00 – toestelnr. 2351.

Een uitgebreide omschrijving van uw taken kunt u vinden op www.oostende.be/vacatures.

Solliciteren kan meteen online via www.oostende.be/vacatures. Voeg als bijlage een sollicitatiebrief, een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae.

De kandidaturen kunnen ook schriftelijk (uitsluitend via het inschrijvingsformulier!) worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Ze moeten uiterlijk op 28 januari 2014 ofwel tegen ontvangstbewijs in de dienst Personeel worden afgegeven, of per aangetekende brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) worden opgestuurd naar Stadsbestuur Oostende – dienst Personeel, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende.

Voor de belangstellenden wordt een informatievergadering georganiseerd. Die vergadering vindt plaats op woensdag 22 januari 2014 om 17.30 uur in de Chambonzaal op de tweede verdieping van het Stadhuis, Vindictivelaan 1 te Oostende.

Het stadsbestuur van Oostende streeft diversiteit op de werkvloer na.

Categorie: 

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.