Boekhouder ()

Beschrijving:

Taakomschrijving

Verzorgen van een correcte boekhouding van een of meerdere APB’s of EVAp’s

 • Waarborgen van een correct en volledig beheer van de inkomstenstroom
 • Garanderen van de correcte registratie en verwerking van de inkomende en uitgaande facturen en creditnota’s, zodat de nodige betalingen binnen de wettelijke termijnen gebeuren, inclusief de controle op de volledigheid van het betalingsdossier als op de aanwezigheid van de nodige bewijskrachtige documenten
 • Uitvoeren van de boekhoudkundige controle op de keuze van de rekeningencode
 • Instaan voor het debiteurenbeheer
 • Registreren van alle bankuittreksels, kasverrichtingen en andere boekhoudstukken, eindejaarsverrichtingen en boekhoudkundige inventaris
 • Boekhoudkundig registreren van de voorraden
 • Instaan voor de correcte afhandeling van de fiscale verplichtingen (BTW en belasting)

Tijdig en volledig aanleveren van alle noodzakelijke rapporten en gegevens aan de bevoegde personen:

 • Aanleveren aan de budgethouder van alle gegevens, nodig voor de opmaak van het jaarverslag en de tussentijdse  rapporteringen
 • Aanleveren aan de ‘rekenplichtige’ van de nodige gegevens voor het opmaken van een kasverslag
 • Aanmaken en ter beschikkingstellen  van de betalingsbestanden die gegenereerd zijn in het boekhoudsysteem aan de volmachthouder op de bankrekening
 • Verstrekken van boekhoudkundig advies en financiële bedrijfs/beleidsinformatie op vraag van o.a. de budgethouder, de ‘rekenplichtige’, Raad van Bestuur, … Of vanuit het provinciebestuur door o.a. het bevoegde  beleidsdepartement, de provinciegriffier, de financieel beheerder of de deputatie
 • Opmerken van belangrijke evoluties en veranderingen (bv: afhaken van grote leveranciers) en deze melden aan de leidinggevende

Taken over de eerbiediging van de wetgeving en de procedures

 • Nakijken van de dossiers op de eerbiediging van de procedures
 • Voorstellen indienen tot verbetering van de interne procedures
 • Melden van de gebrekkige werking in de verwerking van de dossiers

Verzekeren van de aanwezigheid bij elke vorm van externe controle en interne controle (bedrijfsrevisor) op het provinciebedrijf om de nodige verduidelijking te verschaffen over de aan hem toegewezen verantwoordelijkheden.

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering,

Dankzij je gespecialiseerde kennis maak je eenvoudige en gestructureerde analyses  van complexe dossiers met daarin duidelijke standpunten.
Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je onderzoeken of gespecialiseerde taken probleemloos  plant  en efficiënt uitvoert.
Je stimuleert en helpt anderen in het vinden van de beste oplossing door je eigen kennis en ervaring aan hen door te geven.

Profiel (Kennis)

 • Kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel)
 • Kennis van gangbare operatingsystemen
 • Kennis van boekhoudsystemen
 • Basiskennis van wetgeving overheidsopdrachten
 • Basiskennis van Provinciedecreet
 • Basiskennis BTW – wetgeving

Aanwervingsvoorwaarden: Diploma- en ervaringsvereisten

Houder zijn van een professioneel gerichte bachelor (voorheen hoger onderwijs van één cyclus), richting handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectieprocedure. Zij kunnen slechts tot de proeftijd worden toegelaten nadat zij het vereiste diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd.

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.
 

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (motivatiebrief en cv in 1 document  opladen).

Kandidaten die als persoon met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, consulent werving en selectie (tel. 03/2405773 of mail [email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Hans Bergmans, adviseur bij het Departement Algemeen beleid (tel. 03/2405671 of mail [email protected])

 

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *