Adviseur Zilvermuseum ()

Beschrijving:

Specifieke taken

 • Je ontwikkelt je tot de verantwoordelijke voor tijdelijke tentoonstellingen van het museum
 • Je bouwt een netwerk op en ontwikkelt voeling voor het commerciële karakter van tentoonstellingen
 • Je ontwikkelt samen met publiekswerking, collectieverantwoordelijke en directeur een tentoonstellingsbeleid
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het externe tentoonstellingsbeleid dat afgestemd wordt op de collectiepresentaties

 

Algemene taken

1. Beleidsondersteunende taken:

 • Detecteren van behoeften en trends in het eigen werkdomein en deze terugkoppelen aan de leidinggevende.
 • Opvolgen van de actualiteit en wetgeving.
 • Voorstellen doen naar optimaliseren van het beleid.
 • Aanleveren van voorstellen voor de opmaak van de meerjarenplanning (LT) en budget (KT), dit is zowel beleidsmatig als financieel.
 • Mee uitwerken van de beleidsvoorstellen.
 • Uitwerken, opvolgen en evalueren van beleidsacties.
 • Bijdragen tot een milieuvriendelijke provincie/werkplek.

 

2. Dienstondersteunende taken:

 • Voorstellen indienen tot verbetering van de interne procedures.
 • Bijdragen tot de optimale organisatie en interne werking van de dienst.

 

3. Financiële taken:

 • Aanleveren van de informatie voor het financieel management.

 

4. Externe beleidsadviserende taken:

 • Begeleiden van de sector op verschillende vlakken.

 

5. Dossierbeherende taken:

 • Beoordelen, opvolgen en controleren van de dossiers.
 • Formuleren, in overleg met de leidinggevende, van adviezen voor de dossiers die voorgelegd worden aan de griffier, deputatie en/of departementshoofd HRM.

 

6. Projectmatige en organisatorische taken:

 • Uitwerken, coördineren en leiden van projecten om de werking en organisatie van de dienst te optimaliseren.
 • Inhoudelijk en/of organisatorisch ondersteunen bij interne en/of organisatiebrede projecten.
 • Ontwikkelen, uitwerken en  coördineren van specifieke activiteiten (evenementen, tentoonstellingen, opleidingen,…).

 

7. Communicatieve taken:

 • Opstellen van informatieve teksten.
 • Ontwikkelen en/of opvolgen van folders, flyers, brochures, affiches, website en dergelijke.

 

8. Marketing taken

 • Verzorgen van de nodige PR

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.

Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op. Op die manier geef je mee richting aan het beleid van je dienst. Je legt oorzaken en ziet verbanden in je dossiers , die je zo efficiënt en effectief mogelijk behandelt. Je groot organisatietalent  zorgt ervoor dat je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en  opvolgt. Hierbij houd je rekening met de impact ervan op andere entiteiten. Netwerken doe je gedreven en met veel plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren.

 

Profiel (Kennis)

 • Goede beheersing van Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Grondige kennis van internettoepassingen, nieuwe sociale media en hun optimaal gebruik
 • Basiskennis over de museumcollectie en de edelsmeed- en juweelkunst in het algemeen
 • Basiskennis en inzichten in communicatie-en marketingprocessen en -strategieën
 • Grondige kennis projectmanagement voor de organisatie van internationale en eigen tentoonstellingsproducten
 • Grondige kennis conceptontwikkeling tentoonstellingen
 • Grondige kennis nationaal en internationaal museumlandschap

 

Aanwervingsvoorwaarden: Diploma- en ervaringsvereisten

Je bent in het bezit van een Master diploma, aangevuld met minstens 2 jaar relevante beroepservaring.

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste indiensttreding.

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (motivatiebrief en cv in één document opladen).

Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kun je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane, consulent werving & selectie (tel. 03/240 64 02 of mail [email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kun je terecht bij de heer Jeroen Martens, Directeur Zilvermuseum (tel. 03/240.64.03 of mail [email protected]).

 

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *