Districtscontroleur ()

Beschrijving:

Taakomschrijving

De controleurs bij de dienst Integraal Waterbeleid staan mee in voor de uitvoering op het terrein van een integraal waterbeheer. Samen met een districtsingenieur zijn ze in hun district verantwoordelijk voor diverse aspecten van het provinciale waterlopenbeheer:
 

 • Opvolgen van zowel de kruid- en slibruimingen, als herstellingswerken.
 • Voorbereiden van adviesvragen, vergunningsaanvragen en klachtenbehandeling op terrein.
 • Handhaving op de naleving van de regelgeving inzake het waterbeleid in het algemeen en het waterlopenbeheer in het bijzonder.
 • Algemene controle op de provinciale waterlopen en de bijhorende infrastructuur.
 • Ondersteuning hulpdiensten bij calamiteiten en wateroverlast.

 

Samengevat kan gesteld worden dat ze voornamelijk een adviserende en controlerende functie hebben, waarbij heel wat terreinwerk komt kijken (gemiddeld 3 dagen per week).

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.

Je antwoordt duidelijk en begrijpbaar op vragen van klanten.
Je plant en organiseert zodanig dat je taken en opdrachten tijdig en correct worden uitgevoerd.
Ordelijk, verzorgd en veilig vervul je jouw taken en opdrachten, met respect voor de materialen.

 

Profiel (Kennis)

 • Kennis van moderne informaticatoepassingen ( Word, Excel, PowerPoint, Outlook en internettoepassingen).
 • Notie van de wetgeving met betrekking tot waterbeleid en waterlopen.
 • Kennis van de principes van Integraal Waterbeleid.
 • Technische plannen kunnen lezen en interpreteren.

 

Bijkomende aandachtspunten

 • Kandidaten dienen bereid te zijn tot occasioneel avond- en weekendwerk.
 • Kandidaten dienen bereid te zijn om op onregelmatige en wisselende tijdstippen te werken. Flexibiliteit is uiterst belangrijk in dit opzicht (vb: overstroming).
 • Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs B.

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten
 

 • Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een bachelordiploma.
 • Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een rijbewijs B.

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014.

Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij de heer Joachim Muls, consulent werving en selectie (tel. 03/240.69.91.) of e-mail ([email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Wendi Sturm, verantwoordelijke afdeling beheer  dienst Integraal Waterbeleid (tel. 03/240.54.79) of e-mail ([email protected] ).

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *