Domeinwacht(st)er ()

Beschrijving:

Mee ontwikkelen, mee- plannen en mee-uitvoeren van educatieve, promotionele en animatie activiteiten die gestuurd worden door o.a. de educator en de brigadier:

 • Aanleveren van suggesties en ideeën aan de educator en de domeinbrigadier.
 • Mee uitwerken van de planning in samenwerking met de domeinbrigadier.
 • Praktische uitvoering van de activiteiten mee regelen.
 • Verzorgen van rondleidingen in het domein

Meewerken aan het natuurbeheer in de domeinen:

 • Opmaak en opvolging bomenplan, maaibeheer, enz.
 • Aanduiden van dunningen in bosbestanden
 • Observeren van de bio-diversiteit in het domein en melden van veranderingen

Het houden van politioneel toezicht in de domeinen:

 • Toezicht houden op de bezoekers en het publiek domein, rekening houdend met de interne en wettelijke afspraken.
 • Uitwerken van preventieprojecten, onder toezicht van de domeinbrigadier.
 • Opstellen van processen-verbaal en werkverslagen, volgens het parkreglement en andere wetgeving.
 • Inschatten van acute probleemsituaties  en de meest gepaste actie uitvoeren en in functie van de eigen veiligheid beroep doen op collega’s en/of hulpdiensten.
 • Opnemen van een signaalfunctie (Onmiddellijk doorgeven van meldingen van onregelmatigheden aan collega’s en domeinbrigadier).

Garanderen van een verzorgd en proper onthaal van bezoekers:

 • Verzorgen van het onthaal: informatie verstrekken, beantwoorden telefoons, baliewerk enz.
 • Instaan voor de zuiverheid van het domein door het mee uitvoeren van kleine onderhoudswerken (bvb. zwerfvuil opruimen, kleine beschadigingen herstellen), verzorgen van dieren (bvb. water geven, toezicht).
 • Instaan voor de veiligheid en gezondheid van zichzelf, bezoekers en collega’s en medewerkers.
 • Uitvoeren van administratieve taken, gelinkt aan de werking van de wachters

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering. Je antwoordt begrijpbaar, vlot en vriendelijk op vragen van klanten en kan assertief optreden wanneer de situatie dit vereist. Je laat steeds een verzorgde, professionele en geloofwaardige indruk na bij klanten.

Profiel (Kennis)

 • Kennis van moderne informaticatoepassingen.
 • Kennis van natuur- en milieueducatie, bos- of natuurbeheer.
 • Kennis van de vereisten gesteld door het decreet “Bijzondere veldwachter”.

Bijkomende aandachtspunten

Bereid zijn tot onregelmatige uren.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Houder zijn van het diploma van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.

De kandidaten dienen binnen 1 jaar na indiensttreding te slagen in een politionele basisopleiding voorgesteld door de provincie (bevoegdheden, strafrecht, parkreglement, bewapening, opstellen van processen-verbaal, bewaking, zelfverdediging, rechten, plichten en deontologie,…).

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot het vergelijkend aanwervingsexamen. Zij kunnen slechts tot de proeftijd worden toegelaten nadat zij het vereist diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd.

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be en selecteer je job. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (CV en motivatiebrief in één document opladen).

Kandidaten die bij het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap erkend zijn of bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane  (tel. 03/240.64.02) of mail ([email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie kan je terecht bij de heer Peter Verdyck, directeur (tel. 03 360 52 01) of mail ([email protected]).

Categorie: 

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.