Dossierbehandelaar milieuvergunningen ()

Beschrijving:

Taakomschrijving

Behandelen van milieuvergunningsaanvragen en andere dossiers in kader van de Vlarem-reglementering. De dossierbehandeling houdt onder meer het volgende in:

 • de administratieve behandeling, zoals registratie van een dossier, opstellen van briefwisseling en andere documenten
 • beoordelen van het dossier op volledigheid en ontvankelijkheid, waarbij onder meer volgende vragen dienen beantwoord te worden: is het administratief gedeelte correct ingevuld, is voldoende duidelijk wat wordt gevraagd, is het dossier voldoende technisch onderbouwd, omvat het dossier alle verplichte informatie, wordt de correcte procedure gevolgd
 • samenvatten van adviezen en resultaten van openbaar onderzoek
 • voorbereiden van het dossier voor de Provinciale Milieuvergunningscommissie
 • voorbereiden van het dossier voor de deputatie
 • opstellen van het besluit van de deputatie
 • overleg met betrokken partijen, exploitant, adviseurs e.d. 
 • toepassen van de interne instructies met het oog op een coherente dossierbehandeling

Profiel (Competenties)

Je geeft zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en begrijpbaar informatie aan  alle klanten. Je plant en organiseert je taken zodanig dat jouw  opdrachten en dossiers tijdig en correct worden uitgevoerd.

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.

Profiel (Kennis)

 • Basiskennis hebben van moderne computerprogramma’s (Word, Outlook, internet)
 • Basiskennis van de werking en structuur van het provinciebestuur.
 • Kennis en kunnen toepassen van het milieuvergunningsdecreet, het Vlarem en gerelateerde milieuwetgeving

Diploma- en ervaringsvereisten:

 • houder zijn van een bachelor diploma in de milieuadministratie/milieukunde Of
 • houder zijn van een ander bachelor diploma met 1 jaar relevante beroepservaring

Laatstejaarsstudenten worden eveneens toegelaten tot de selectie. Zij kunnen slechts in dienst komen nadat zij het vereist diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd.

Behoudens de diplomavereisten dient voldaan te zijn aan de voorwaarden bij uiterste inschrijvingsdatum.

 

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (motivatiebrief en cv in één document opladen).

Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, consulent werving en selectie (tel.: 03/240.57.73) of mail: [email protected]

Voor meer informatie over de functie, kan je terecht bij mevrouw Martine Verhelst, diensthoofd milieuvergunningen (tel: 03/ 240 57 44) of mail: [email protected]

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *