Expert informatiebeveiliging ICT ()

Beschrijving:

Algemene taken

1.Ondersteunen/adviseren:

Ondersteunen en adviseren van verschillende diensten over de technische vereisten van de huidige of toekomstige IT-processen en procedures is een belangrijke taak van de expert informatiebeveiliging. Dit doe je door:

 • opbouw van de nodige ICT- en proceskennis om de toegewezen projecten correct in te schatten en op te volgen
 • bepalen en evalueren van de technische systeemvereisten op basis van de businessvereisten én in samenspraak met de ICT-verantwoordelijken en projectleider
 • oplossen van problemen in functie van de verduidelijking van de technische vereisten
 • toezien op de naleving van de procedures over ontwikkeling en parametrisatie
 • overleg voeren over werkwijzen en procedures van de bestaande toepassingen/oplossingen
 • stimuleren van nieuwe inzichten in lijn met de doelstellingen van de eigen organisatie.

2.Netwerken om  gezamenlijke doelstellingen te realiseren:

Je netwerkt met interne en externe partners om zo gezamenlijke doelstellingen te definiëren en te realiseren.

3. Resultaten halen en projecten leiden/ondersteunen:

De expert informatiebeveiliging volgt projecten of activiteiten op om een optimaal resultaat te halen. Dit als medewerker of als projectleider. Een overzicht van de verwachte taken:

 • opmaken van een projectplan (scopebepaling, plan van aanpak, planning,…)  in samenspraak met de bevoegde leidinggevenden en met de betrokkenen van het project
 • organiseren, coördineren en leiden van een project, alsook aansturen en coachen van het projectteam
 • oplossen van problemen die optreden tijdens het project en verbeteracties definiëren waar nodig
 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de voortgang en de projectresultaten naar verschillende doelgroepen
 • ondersteunen van de organisatie in het testing- en acceptatieproces (testscenarios, acceptatietesting,…)
 • begeleiden van veranderprocessen binnen de eigen organisatie t.a.v. de bestaande toepassingen/oplossingen

Specifieke taken

1.Inschatten en beheren van IT risico’s:

 • inschatten en beheren van IT risico’s
 • opzetten van een IT risico identificatie methodologie/proces en uitdragen naar de departement ICT
 • opzetten van een security-policy. Onderhandelingen met vertegenwoordigers van de organisatie over de aspecten van deze policy en afstemmen van deze policy met de organisatorische doelstellingen
 • opstellen van operationele doelstellingen van deze security-policy
 • rapporteren over de voortgang van deze doelstellingen (uitvoering ligt bij dienst Operations en Services)
 • opzetten van een plan om de operationele security te aligneren aan de policy
 • opvolgen en bewaken van dit security-plan
 • opvolgen en ondersteunen van ICT-audits

2.Verzekeren van continue dienstverlening:

 • verzekeren van een continue dienstverlening
 • uitwerken van een business continuity plan in lijn met de organisatorische doelstellingen
 • opstellen van een testplan voor het business continuity plan
 • plannen en coördineren van de uitvoering van het testplan
 • opstellen en opvolgen van verbeterplannen op basis van de uitkomst van de uitgevoerde testen conform het testplan in samenwerking met de Dienst Operations en Services

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering.

Dankzij je gespecialiseerde kennis maak je eenvoudige en gestructureerde analyses  van complexe dossiers met daarin duidelijke standpunten.
Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je onderzoeken of gespecialiseerde taken probleemloos  plant  en efficiënt uitvoert.
Je stimuleert en helpt anderen in het vinden van de beste oplossing door je eigen kennis en ervaring aan hen door te geven.

 

Profiel (Kennis)

-Grondige kennis van internettoepassingen
-Basiskennis op procesanalyse, projectmanagement en de wet op de overheidsopdrachten
-Kennis of inzicht kunnen toepassen van ICT beveiliging en ICT procesanalyse: COBIT en ITIL
-Nieuwe kennis en inzichten kunnen ontwikkelen (expert) aangaande Disaster recovery planning en business continuity planning alsook de risico-analyse en risico-beheersing.

 

Diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diplomavereisten. 

Kandidaten dienen wel te beschikken over ten minste 3 jaar ervaring in ICT.

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer online tot en met 26 januari 2014 (cv en motivatiebrief in 1 document opladen).

Kandidaten die als persoon met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij de heer Wiet Neve, Consulent Werving & Selectie (tel. 03/240 57 73) of mail ([email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Kurt Gorris, Departementshoofd ICT (tel. 03/240.53.42) of mail ([email protected]).

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *