Ingenieur Architect ()

Beschrijving:

Ondersteunen van de dienst:

 • deskundig advies verlenen bij voorontwerpen en ontwerpen van bouwprojecten
 • deskundig advies verlenen bij diverse (complexe) bouwkundige aspecten
 • zorgen voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en kennis inzake bouwtechnieken ven bouwconcepten
 • meewerken aan het opstellen van standaarddocumenten (bijvoorbeeld bestekken, sjablonen, enz.)

Opmaken en coördineren van bouwprojecten:

 • opmaken en/of begeleiden van voorstudies en ontwerpen
 • instaan voor een geïntegreerde projectopvolging
 • optreden (als vertegenwoordiger van de bouwheer) als projectleider in projectteams bij ontwerp en uitvoering van bouwwerken
 • leiding geven als ontwerper en/of projectleider tijdens de uitvoering van bouwprojecten van diverse aard en omvang
 • opmaken en/of begeleiden van aanvraagdossiers in functie van een stedenbouwkundige vergunning

Organiseren van kwaliteit

 • bijdragen tot een milieuvriendelijke provincie/werkplek.
 • bijdragen tot een kwaliteitsvolle architecturale omgeving

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering,

Profiel (Competenties)

Op basis van onderbouwde en geïntegreerde oordelen stel je heldere en overtuigende beleidsnota’s op. Op die manier geef je mee richting aan het beleid van je dienst.
Je legt oorzaken en ziet verbanden in je dossiers , die je zo efficiënt en effectief mogelijk behandelt.
Je groot organisatietalent  zorgt ervoor dat je projecten of activiteiten optimaal aanpakt en  opvolgt. Hierbij houd je rekening met de impact ervan op andere entiteiten.
Netwerken doe je gedreven en met veel plezier om zo eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren.

Profiel (Kennis)

 • Kennis van hedendaagse architecturale en technologische ontwikkelingen.
 • Kennis inzake wetgeving ruimtelijke ordening.
 • Kennis inzake wet- en regelgeving overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Kennis/ervaring als projectmanager in bouwprojecten.
 • Kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint).
 • Kennis van grafische pakketten (autocad,..), MS-project.

Diploma- en ervaringsvereisten

Kandidaten dienen te beschikken over een masterdiploma burgerlijk ingenieur-architect.

Aangevuld met 2 jaar relevante beroepservaring.

Aan de voorwaarden dient voldaan te zijn op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014.
(Motivatiebrief en cv in één document opladen.)

Kandidaten die als persoon met een handicap bij de VDAB erkend zijn, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij mevrouw Jo Van Woensel, adviseur werving en selectie (tel. 03/240.57.92 of mail [email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Elke Steens, teamverantwoordelijke team bouwprojecten, Dienst Infrastructuur en Vastgoed (tel. 03/240.66.06 of [email protected]).

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *