Specialist Systeembeheer Storage ()

Beschrijving:

Algemene taken

1. Deskundigheid inzetten om zo interne doelstellingen te realiseren

Je zet je eigen deskundigheid in om, individueel of in team, gespecialiseerde taken uit te voeren en op te volgen. Zo draag jij je steentje bij om interne doelstellingen te realiseren.

Taken die onder jouw expertise vallen zijn:

 • Oplossen van de meldingen binnen het eigen expertisedomein in overleg met de klant.
 • (Her)Installeren van hard- en software (standaard en/of specifiek).
 • Uitleveren en/of vervangen van de hardware.
 • Beheer van de ondersteunende management/monitoringtools.

2. Efficiënt en procesmatig op zoek gaan naar oplossingen en verbeteracties

Als systeembeheerder ga jij de uitdaging aan om probleemsituaties correct en procesmatig te analyseren om zo een efficiënte oplossing, en de uitvoering hiervan, te verzekeren. En dit voor kwesties die ofwel rechtstreeks gemeld worden door de gebruiker, ofwel gemeld worden via de helpdesk.

Bij kritieke incidenten of alarm (bij monitoring) zorg jij voor een correcte informatieverspreiding naar de externe leverancier of naar het departement ICT.

Daarnaast neem je initiatief om verbeteracties te formuleren en een goede uitvoering ervan te verzekeren. Tot verbeteracties horen:

 • Opmaken en uitvoeren van een (preventief) onderhoudsplan.
 • Opmaken en uitvoeren van een herbestemmingsplan voor hardware en software.
 • Formuleren van verbetervoorstellen.
 • Bewaken van standaarden.
 • Overbrengen van zijn/haar kennis binnen en buiten het team.
 • Automatiseren van bestaande (administratieve) werkprocessen.
 • Opmaken van budgetplan voor vervanging, vernieuwing en uitbreiding van hard- en software.

3. Ondersteuning van en rapportering aan je verantwoordelijke

Je rapporteert op vaste tijdstippen op basis van KPI’s, ofwel kritieke prestatie indicatoren. Daarnaast werk je op regelmatige basis binnen projecten. Hierin neem je als systeembeheerder de verantwoordelijk op om taken binnen jouw expertise uit te voeren en op te volgen.

Ook ondersteun en begeleid je externe medewerkers wanneer nodig.

Specifieke taken

 • beheren en up-to-date houden van het netapp storage platform
 • installeren/configureren van de storage omgeving
 • aanmaken/beheren van aggregaten, volumes, luns, nfs-datastores
 • controleren en bewaken van een veilige storage omgeving
 • beheren van monitoring/management tools
 • nauw samenwerken met en backuppen van vmware, windows en exchange experts
 • opvolgen van geautomatiseerde back-ups
 • configureren van backup schema’s

 

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering,

Dankzij je gespecialiseerde kennis maak je eenvoudige en gestructureerde analyses  van complexe dossiers met daarin duidelijke standpunten. Je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je onderzoeken of gespecialiseerde taken probleemloos  plant  en efficiënt uitvoert. Je stimuleert en helpt anderen in het vinden van de beste oplossing door je eigen kennis en ervaring aan hen door te geven.

 

Profiel (Kennis)

Grondige kennis van:

 • netapp storage platformen
 • storage/server hardware
 • backup/restore mechanismen
 • archiverings mechanismen
 • windows serveromgeving 2000/2003/2008/2012
 • active directory
 • dns

  Algemene kennis van:

 • hypervisor platform (vmware)
 • exchange omgeving
 • netwerk omgeving
 • gpo’s

 

  Sterke analytische vaardigheden

 •    Scripting vaardigheden

 

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Er zijn geen diplomavereisten. Kandidaten dienen wel te beschikken over minstens 2 jaar relevante beroepservaring.

Aan deze voorwaarde dient voldaan te zijn bij uiterste indiensttreding.

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (motivatie en CV opladen in één document).

Kandidaten die als personen met een handicap erkend zijn bij de VDAB dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

Voor meer inlichtingen over de aanwervingsprocedure kan je terecht bij mevrouw Géraldine Kahane, consulent werving en selectie (tel. 03/240.64.02) of mail ([email protected]).

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij de heer Bart Brandsen, IT Manager (tel. 03/ 240.52.36) of mail ([email protected]).

 

 

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *