Werkleider ()

Beschrijving:

De werkleider bewaking vormt met zijn/haar collega een duo. Elk van hen krijgt specifieke domeinen toegewezen, maar bij afwezigheid van één van beiden dient er steeds gezorgd te worden voor een opvolging van de prioritaire taken.

Algemene taken:

Leiding geven aan de toegewezen medewerkers van het suppoostenpool
team toezicht/bewaking om het te sturen en te coachen:

 

 • Coachen van de interne  en eventuele externe medewerkers.
 • Voeren van functionerings – en evaluatiegesprekken.
 • Beheren van de tijdsregistratie.
 • Instaan voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.
 • Voorzien van on-the-job training.

Communiceren met interne contactpersonen om te fungeren als aanspreekpunt voor de leiding

 • Optreden als aanspreekpunt voor het bewakingspersoneel en de directie.
 • Houden van regelmatige overlegmomenten met de suppoostenteams
 • Communiceren van de genomen beslissingen van de directie naar de medewerkers.

Opstellen van planningen en/of roosters om de goede organisatie te verzekeren

 • Opmaken van de nodige werkplanningen op korte termijn  en prioritiseren.
 • Coördineren en controleren van de uit te voeren werken ( qua timing en kwaliteit).
 • Opmaak van verlofplanning.
 • Beheren van de tijdsregistratie.

Instaan voor het toezicht in de musea:

 • Toezien op het naleven van interne procedures, onder supervisie van de expert bewaking. Dit   kan volgende taken omvatten :
  •   Controleren van de permanente bewaking
  •   Sleutelbeheer
  •   Toezien op veiligheidsmaatregelen
 • Mogelijk optreden als 1ste contactpersoon bij calamiteiten (eventueel opgeroepen worden bij   calamiteiten buiten de normale werkuren)
 • Evalueren, aanpassen, opvolgen en verzorgen van de administratie van de   calamiteitenprocedure
 • Actief meewerken bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe procedures, richtlijnen e.d.
 • Toezien op de naleving van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid en aanverwante wetgeving.
 • Inspringen in de bewaking bij nood (vb. piekmomenten, middagpauzes).
 • Coördineren van evenementen (vb. nocturnes).
 • De arbeidsveiligheid van de medewerkers bevorderen door communicatie over van de   voorzorgsmaatregelen en de controle op de werkvloer.

Admistratieve taken

 • Opvolgen van administratieve dossiers (vb. contract uniformen).

Externe mankracht

 • Voorzien van opleidingen voor externe mankracht.
 • Samen met de expert beveiliging en bewaking waken over de budgetten.
 • Efficiënt inroosteren van externe mankracht.
 • Fungeren als contactpersoon.
 • Nakijken van facturatie.

Beheer van technische middelen

 • Beveiligingsapparatuur en bijbehorende meldingen in kaart brengen in een gepast   informaticasysteem en deze gegevens gebruiken voor het opmaken van jaarplanningen en   opvolgingsinstrumenten.
 • Opvolgen van meldingen Dienst Infrastructuur met betrekking tot de beveiliging van de culturele instellingen.
 • Assisteren bij technische problemen.
 • Programmeren van beveiligingstoepassingen.

 

Profiel (Competenties)

De provincie Antwerpen staat garant voor een klantgerichte en correcte aanpak. In volle samenwerking met elkaar streven we naar een kwaliteitsvol resultaat en zoeken we voortdurend naar verandering met oog op verbetering,

Je goed organisatietalent  zorgt ervoor dat probleemloos werkroosters opmaakt en opvolgt.
Je stuurt en motiveert je eigen medewerkers met voldoende overtuigingskracht,  zodat de taken tijdig en correct worden uitgevoerd.
Je inlevingsvermogen zorgt ervoor dat je je medewerkers gericht kan ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling.

 

Profiel (Kennis)

 • Basiskennis Frans en Engels
 • Kennis van computertoepassingen (Word, Excel, …)
 • Kennis in verband met veiligheid
 • Je hebt basiskennis van technische middelen
 • Binnen 1 jaar te behalen: de cursus leidinggevend bewaking type B. (type B is verplicht vanaf  aansturing van > 15 suppoosten)

 

Bijkomende aandachtspunten

Regelmatig weekend, avond en nachtwerk !

De werkleiders bewaking en expert beveiliging en bewaking vormen een team en moeten elkaar continu informatie doorgeven. De werkleiders beschikken hiervoor over een GSM van het werk zodat men elkaar binnen het team op de hoogte kan houden.

Diploma – en ervaringsvereisten
 

Houder zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.  Aangevuld met het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent en/of attest erfgoedbewaker.

En bijkomend :

Twee jaar professionele beroepservaring in de bewakingssector.

Aan deze voorwaarden dient voldaan te zijn bij uiterste inschrijvingsdatum.

Surf naar www.gedragendoortalent.provant.be. Selecteer je job en solliciteer uitsluitend online tot en met 26 januari 2014 (motivatiebrief en cv in 1 document  opladen).

 

Kandidaten die als persoon met een handicap erkend zijn bij de VDAB, dienen hiervan een bewijs voor te leggen.

 

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je terecht bij mevrouw Kirsten Van Wauwe, consulent Dienst Personeelsbewegingen (tel. 03/240.64.74 of mail [email protected])

Voor meer inlichtingen over de functie zelf kan je terecht bij mevrouw Kaatje Claes, expert Stafdienst Cultuur (tel. 03/240.64.54 of e-mail [email protected]).

 

Categorie: 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *